டெங்கு காய்ச்சல் பீதி வேண்டாம், தெரிந்து கொள்வோம்.

நன்றி : சித்தர்கோட்டை வலைதளம். டெங்கு என்றால் என்ன? டெங்கு காய்ச்சல் வைரஸ் கிருமியினால் உண்டாகும் நோயாகும். சில சமயங்களில் நோயின் போக்கு தீவிரமாகும் போது மூக்கு,…